• Jak musí vypadat lomený výraz, abychom mohl krátit a proč se při tom hodí umět rozkládat mnohočleny do součinu?
  • Sčítání a odčítání lomených výrazů - procvičování převodu na společného jmenovatele.