Úhlová a oblouková míra (rozdíl mezi stupni a radiány)

goniometrie
  • Radián je úhel, který vytíná na kružnici oblouk, jehož délka se rovná délce poloměru
  • Ukážeme si, jak převádět velikosti úhlů ze stupně na radiány a naopak