Obecně se jedná o jakékoliv rovnice, které mají neznámou ve jmenovateli zlomku. Jsou tedy jakousi nadmnožinou rovnic v podílovém tvaru.

Řešení 1 - roznásobení

Jedním ze způsobů řešení je roznásobit rovnici všemi jmenovateli (popř. jejich nejmenším společným násobkem) a tím se jmenovatelů zbavit. Zde je ovšem zapotřebí zapsat takové podmínky, které zajistí, že nenásobíme nulovým výrazem.

Řešení 2 - převod na rovnici v podílovém tvaru

Druhá varianta řešení zahrnuje převedení všech zlomků na jednu stranu rovnice a poté na společného jmenovatele. Tím získáme rovnici v podílovém tvaru, kdy na druhé straně rovnice máme nulu a řešíme klasicky - rovnice platí, pokud se čitatel rovná nule. Zároveň potřebujeme mít jistotu, že jmenovatel se nule nerovná.