OBSAH VIDEA

  • Jak se změnili křivkové integrály prvního a druhého druhu v prostoru oproti tomu, co známe z roviny?
  • Krátké odvození a dva příklady na propočítání.