Diferenciál známe již z funkce jedné proměnné, kde vyjadřoval přírůstek hodnoty funkce na tečně. Představoval určitou aproximační metodu, kterou jsme mohli vyčíslovat funkční hodnoty v ne zrovna jednoduchých funkcích.

Diferenciál funkce dvou proměnných se skládá z přírůstků na dvou tečnách při malé změně nezávislých proměnných dxdy. Každá z těchto tečen má směrnici odpovídající parciální derivaci podle dané proměnné. Vyjádření diferenciálu vypadá následovně:

Diferenciál funkce dvou proměnnch

Protože jsou tyto tečny různoběžné přímky, můžeme tvrdit, že takto aporoximovaný přírůstek se nachází v tečné rovině.

Chceš další příklady z funkcí více proměnných ZDARMA?