• Co to jsou mocniny a jak zjednodušují násobení?
  • Vysvětlení pojmů - základ mocniny a exponent.
  • Pravidla pro úpravu výrazů s mocninami.