V tomto videu si ukážeme smysl a strukturu mocnin spolu se vzorci, které budeme potřebovat, když budeme upravovat výrazy s mocninami. Pochopíš, co je to základ mocniny a exponent. Dále taky co dělat s mocninami výrazů, které mezi sebou dělíme, násobíme nebo mocníme.

Co jsou to mocniny

Mocniny jsou matematickým konceptem, který se používá k vyjádření opakovaného násobení čísla samo se sebou. Výraz se skládá ze dvou částí: základu mocninyexponentu. Základ mocniny je číslo, které se násobí, a exponent (mocnitel) udává, kolikrát se základ vynásobí samo se sebou. Například:

V tomto příkladu je 3 základ mocniny a 4 je exponent. Výsledkem je opakované násobení čísla 3 4-krát. 

Existují určitá pravidla a vztahy, které platí při úpravách s mocninami:

Násobnení mocnin - sčítání exponentů

Pokud násobíme dvě mocniny se stejným základem, můžeme z nich udělat jeden výraz se stejným základem a exponenty se sečtou.

Dělení mocnin - odečítání exponentů

Pokud dělíme dvě mocniny se stejným základem, můžeme z nich udělat jeden výraz se stejným základem a exponenty se odečtou.

Mocnění mocnin - násobení exponentů

Pokud máme mocninu, která je mocněna ještě dalším exponentem, můžeme exponenty násobit a základ ponechat. 

Různé základy, stejná mocnina

Pokud máme dva mocněné výrazy s jiným základem, ale stejnou mocninou, můžeme výraz upravit tak, že základy vynásobíme a exponent necháme stejný. 

>

Užití mocnin

Mocniny mají široké uplatnění v matematice a v různých vědeckých disciplínách. Pomáhají nám popisovat a řešit situace, ve kterých se vyskytuje opakované násobení čísel. Mohou být použity k řešení rovnic, výpočtů v geometrii, fyzice, ekonomii a dalších oborech.

Potřebuješ si spočítat více příkladů z výrazů?