• 1
  PLANETA POD TLAKEM
  Blížíme se do doby závažných rozhodnutí s dopady na lidstvo i celou planetu. Proto ti chci nabídnout vědecky podložené a srozumitelné vysvětlení složitých ekologických témat.
 • 2
  PRO LIDI S NEJRŮZNĚJŠÍM VZDĚLÁNÍM
  Témata, která zde najdeš, mají komplikované vědecké pozadí. Vysvětluji je však tak, že je klidně pochopí i středoškolák.
 • 3
  OCHRANA PROTI DEZINFORMACÍM
  Klimatické změny jsou jedním z témat nejvíce zasažených mýty a dezinformacemi. Nejlepší ochranou proti nim je být o krok napřed - vědět víc a chápat víc.
 • 4
  CITOVANÉ ZDROJE
  Každé video má pod textovou částí napsané zdroje, ze kterých jsem při tvorbě čerpal, ať už se jedná o NASA, mezinárodní panel pro klimatickou změnu IPCC, meteorologické ústavy, světové i české univerzity. Budeš mít vždy možnost si ověřit pravost mých tvrzení.
 • 5
  NOVÁ GRAFIKA VIDEÍ
  Oproti ostatním videím na Onlineschool zde není jen psaní na modrou tabuli, naopak. Je zde spousta videí natáčených kamerou, animací a grafů od různých vědeckých institucí.