Přípravný kurz Jednotné přijímačky z matematiky na čtyřleté střední školy

Chceš mít jistotu, že zvládneš přijímačky z matiky na tvou vysněnou střední školu? Tento kurz ti dá vše, co k tomu potřebuješ.

 

Procvičíš si všechna témata, která Cermat do přijímaček dává.

Se mnou zvládneš rovnice, slovní úlohy, geometrie v rovině i prostoru, procenta, zlomky a mnohé další.

Vysvětlení principů a teorie

Najdeš zde vysvětlení všech principů, které potřebuješ k pochopení matematiky na přijímací zkoušky.

Přijímačky v pohodě zvládneš

Tento kurz tě připraví na všechny typové příklady i chytáky, které se na přijímačkách objevují.

Číselné operace a zlomky

Tyto základní stavební kameny matematiky není radno podcenit, takže se v této sekci podíváme na

 • Jaké obory čísel známe (čísla přirozená, celá, racionální a reálná)
 • Pravidla pro určování dělitelnosti
 • Zlomky - jak je sčítat, odčítat, násobit a dělit, jak převádět na společného jmenovatele a úpravy složených zlomků
 • Jak správně mocnitodmocňovat

Písemné počítání

Cermat při přijímačkách nepovoluje kalkulačky. To bohužel znamená, že všechno musíš počítat ručně. Protože by byla škoda ztrácet body na numerickch chybách, připomene si, jak 

 • Písemně sčítat a odčítat čísla i s desetinými pozicemi
 • Písemně násobit
 • Písemně dělit celá čísla beze zbytku

Úpravy výrazů

Zde prohloubíme tvé schopnosti upravovat výrazy s čísly i písmeny a to konkrétně na 

 • Práci se vzorci na druhou a s převrácenou hodnotou
 • Příkladech na vytákání 
 • Chytácích na mocnění záporných čísel a správném používání závorek
 • Úpravách výrazů s odmocninami

Rovnice a jejich soustavy

Cermat vyžaduje k přijímačkám lineární rovnice a jejich soustavy a proto se jim budeme intenzivně věnovat.

 • Jak fungují ekvivalelntní úpravy a jak z rovnic vyjadřovat?
 • Jaké varianty řešení mohou lineární rovnice mít?
 • Jakými metodami se dají řešit soustavy rovnic?
 • Jak zadání slovních úloh přepsat do rovnice, popř. do jejich soustav?

Slovní úlohy

Slovní úlohy jsou páteří celých přijímaček, proto jim také budeme věnovat spoustu času. Vypočítáme si slovní úlohy několika typů:

 • Slovní úlohy na procenta
 • Slovní úlohy na pohyb
 • Příklady na přímou/nepřímou úměruspolečnou práci
 • Slovní úlohy na používání sloupcových a koláčových grafů.

Převody jednotek

I když se může zdá, že jde o téma z fyziky, tak práce s jednotkami se na přijímačkách také objevuje. Ať už v geometrii, nebo jako samostatné příklady na převody. Nučíme se, jak fungují

 • Jednotky délky (metry a jejich násobky)
 • Jednotky plochy (metry čtvereční, ary, hektary...)
 • Jednotky objemu (násobky metrů krychlových, ale i litrů)
 • Jednotky času
 • Příklady na převody různých jednotek

Geometrie v rovině

Tato část vždy v testu přinese spoustu bodů, takže ji rozhodně nepodceníme.

 • Začeneme teorií úhlů (střídavé, souhlasné ad.), trojúhelníků (výšky, těžnice, těžiště, Pythagorova věta), čtyřúhelníků a kružnic.
 • Ukážeme si slovní úlohy na výpočty obsahů různých obrazců, často s vyseknutou částí.
 • Nazapomeneme na rýsování se třemi vydei na konstrukční úlohy s trojúhelníky, čtyřúhelníky a kružnicemi

Geometrie v prostoru

V této sekci se budeme věnovat prostorovým tělesům, výpočtům jejich povrchů a objemů.

 • Jak vypadají kvádry, kužely, jehlany, hranoly, koule a komolá tělesa?
 • Jaké jsou vzorce pro určování jejich povrchů a objemů?
 • Jak se určují povrchy těles, které jsou provrtané naskrz?

Logické úlohy (posloupnosti)

V mnoha testech Cermatu se objevují úlohy na logické myšlení, které není snadné se naučit, protože nejsou šablonovité. Většinou se ale jedná o posloupnosti a podíváme se na jejich dva základní typy.

 • Posloupnosti geometrických útvarů - různé typy sítí, pyramid apod., které s každným členem rostou. Někdy mají díry, někdy jejich členy mají různé barvy. Tvým úkolem je určit pátý, šestý nebo sedmý člen takové sekvence.
 • Posloupnosti podle slovního zadání - klasické číselné řady, kdy máš pochopit logiku, se kterou se členy mění.
 • Přístup k videím máš na rok a během té doby mi můžeš psát dotazy k příkladům ve videích, které vždy rád zodpovím.
 • Videa jsou sestříhána = žádné zbytečné okecávačky = učení na přijímačky s maximální efektivitou
 • Každé téma se skládá z vysvětlení teorie a pak ze spousty příkladů nebo slovních úloh na procvičení.
 • Vybírám zde typy příkladů, které se objevují na přijímačkách od Cermatu.

to vše za 999 Kč