Zásady zpracování osobních údajů


Pokud jsi mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřuješ mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznam se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máš v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?
Jmenuji se Radek Zeman, bydlištěm Jiráskova 223/19, Brno 602 00, IČ: 03441806, vedený u Živnostenského úřadu v Brně a provozuji webovou stránku www.onlineschool.cz. Tvé osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi  se zpracováním budou pomáhat.

Těmi jsou v současnosti firmy:

SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372, vedenou u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 216749

WEDOS Internet, a.s., IČ 28115708, se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 1886.

Google LLC („společnost Google“) se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké

Facebook LTD se sídlem v 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko.

Kontaktní údaje
Pokud se na mě budeš chtít v průběhu zpracování obrátit, můžeš mě kontaktovat na tel. čísle 736252184 nebo na e-mail: podpora@onlineschool.cz

Prohlašuji
Prohlašuji, že jako správce tvých osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: 
budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním ti a budu tě podporovat v uplatňování a plnění tvých práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Práva, která ti GDPR dává

Máš právo na informace, které naplňuji touto stránkou se zásadami ochrany osobních údajů.

Pokud máš pocit, že o tobě uchovávám osobní údaje, které jsou neúplné nebo chybné, máš právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Máš právo na přístup k informacím, díky kterému se můžeš na základě své žádosti dozvědět, jaké osobní údaje o tobě uchovávám a proč.

Právo na omezení zpracování můžeš využít, pokud se domníváš, že zpracovávám tvé nepřesné údaje nebo je zpracovávám nezákonně, ale nechceš všechny údaje smazat. Omezit můžeš také rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezuješ účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

Pokud potřebuješ své osobní údaje vzít a předat je někomu jinému, předám ti tyto údaje ve strojově čitelné formě díky právu na přenositelnost. Tady potřebuji alespoň 20 dní.

Dalším tvým právem je právo na výmaz. Na tvou žádost smažu veškeré údaje ze své databáze a z databáze zpracovatelů. Na provedení této akce potřebuji 10 dní.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříš sám, a to z následujících
důvodů (pro naplnění těchto účelů):
● poskytování služeb, plnění smlouvy
tvé osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy
(např. zaslání přístupů do členské sekce, ebooku zdarma).
● vedení účetnictví
Jsi-li zákazníkem, tvé osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji,
abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
● marketing - zasílání newsletterů
Tvé osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, školu, na které studuješ, na co klikáš v e-mailu a kdy je
nejčastěji otevíráš využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních
sdělení. Jsi-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně
předpokládám, že tě mé novinky zajímají, a to po dobu 3 let od poslední
objednávky.
Pokud nejsi mým zákazníkem, zasílám ti newslettery jen na základě tvého
souhlasu, po dobu 3 let od udělení. V obou případech můžeš tento souhlas odvolat
použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
● pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě tvého souhlasu ti můžu zasílat také inspirující nabídky
třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing (zobrazování reklamy na základě návštěvy mých stránek)  a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

Tvé osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedli jinak. Data v programu webové analytiky Google analytics jsou uchována po dobu 38 měsíců.

Cookies
Při procházení mých webových stránek zaznamenávám tvou IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíš a ze které stránky přicházíš. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu ti můžu nabídnout ještě lepší
služby. Cookies pro cílení reklamy (Facebook pixel, Google Ads) používám pro to, aby ti nebyla zobrazována reklama, opačný případ je možný pouze s tvým souhlasem.  Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžeš na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly mé vlastní. Přijal jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení tvých osobních údajů.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů před 17.5.2018 

Vyplněním formuláře/kliknutím na stránkách www.onlineschool.cz poskytuji Ing. Radku Zemanovi, IČ: 03441806, s místem podnikání 1. máje 1834, 738 01 Frýdek Místek (dále jen „správce“), svobodný a vědomý souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa a označení vysoké školy, jejímž jsem studentem. Údaje poskytuji za účelem zasílání obchodních sdělení a zařazení osobních údajů do databáze správce. Beru na vědomí, že zpracovatelem osobních údajů je firma SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372, vedenou u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 216749.

Prohlašuji, že veškeré údaje, které poskytuji správci, jsou pravdivé a přesné a jsou poskytovány dobrovolně. V případě, že dojde k jakýmkoli změnám v údajích, které jsem správci poskytl, oznámím jejich změnu správci bez zbytečného odkladu.

Souhlasím, aby správce údaje shromažďoval, uchovával a zpracovával po dobu a v rozsahu potřebném pro naplnění výše stanoveného účelu, nejdéle však po dobu 3 let ode dne jejich poskytnutí.

Mám i nadále právo k přístupu ke všem údajům o své osobě. Informace o těchto údajích mi poskytne správce kdykoli na základě mé žádosti – zpravidla elektronickou formou.

Pokud mám pochybnosti o zákonnosti zpracování, můžu po správci požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.