U exponenciálních nerovnic budeme naprosto nutně potřebovat znalosti exponenciálních funkcí a rovnic

V čem jsou stejné exponenciální rovnice a nerovnice?

U obou se snažíme dosáhnout situace, kdy na levé i pravé straně jsou výrazy s mocninou o stejném základu. Např. u této nerovnice převedeme číslo 4 na mocninu dvojky jako 22.

V čem se exponenciální rovnice a nerovnice liší?

Prvně, tak jako u všech nerovnic i u těch exponenciálních nemám možnost ověřit řešení zkouškou. Hlavní rozdíl je ale v tom, že u exponenciálních rovnic musíme přemýšlet, zda se znak nerovnosti přenáší i mezi exponenty.

Exponenciální funkce se základem větším jak jedna jsou rostoucí. Proto pokud u této nerovnice má být levá strana větší jak pravá

tak výraz na levé straně musí mít větší exponent. Proto u výrazů se základem větším jak jedna se znak nerovnosti přenáší i mezi exponenty.

Pro základy mezi nulou a jedničkou je situace obrácená. Exponenciální funkce se základem menším jak jedna jsou klesající. Proto pokud u této nerovnice

má mít výraz na levé straně větší hodnotu, musí mít menší exponent, než výraz napravo. Pro základy menší než jedna platí, že se znak nerovnosti mezi exponenty otáčí. 

Potřebuješ si spočítat více příkladů na nerovnice?