• Tabulka hodnot goniometrických funkcí pro hodnoty 0, 30, 45, 60, a 90 stupňů
  • Jednoduché pomůcky, jak si tyto hodnoty snadno zapamatovat
  • Odvození hodnot funkcí sinus, cosinus, tangens a cotangens pro úhly mezi 90 až 360

Potřebuješ více příkladů na sinus, cosinus a další goniometrii?