Křivkový integrál druhého druhu

OBSAH VIDEA

  • Jaký je rozdíl mezi křivkovým integrálem prvního a druhého druhu?
  • Co je to vektorové pole, resp. vektorová funkce?
  • Na příkladu výpočtu práce síly po křivce si vysvětlíme, jak tento křivkový integrál funguje.
  • Další 2 příklady na integraci přes explicitně zadanou hyperbolu a přes úsečku zapsanou parametricky.