• Jakou souvislost má rozklad mnohočlenu do součinu s roznásobováním?
  • Jak spolu souvisí kořeny mnohočlenu a jeho rozklad do součinu?

Potřebuješ si spočítat více příkladů z výrazů?