Aplikace trojných integrálů stojí na stejném principu je aplikace jiných integrálů. Specifické funkce v integrálu dávají integrálu prakticky využitelný fyzikální význam. Pojďme se tedy povívat na jednotlivé aplikace a funkce, které je popisují.

Velikost objemu oblasti

Tak jako u předešlých integrálů dostaneme integrací jedničky velikost dané oblasti. Protože jsme ve 3D, velikost oblasti M je objem

Hmotnost oblasti

Pokud elementární objem dxdydz (lze také zapsat obecně jako dV) vynásobíme hustotou, obdržíme elementární hmotnost dm. Tato hustota je funkce, která obecně může být proměnná všech souřadnic. Proto ji značíme jako ρx,y,z. Celkovou hmotnost m obdržíme součtem, integrací, těchto elementárních hmotností.

Statické momenty k rovinám

Tyto momenty mají praktické využití při výpočtu těžiště. Popisují rozložení hmoty objlasti vůči ose souřadnicového systému. Vzorce pro tyto momenty vidíme zde

Souřadnice těžiště

Ze znalosti hmotnosti a statických momentů k jednotlivým rovinám můžeme určit polohu hmotného středu - těžiště. Jedná se o bod v prostoru, potřebujeme tedy určit tři souřadnice.

Momenty setrvačnosti k osám

Další fyzikální aplikací jsou momenty setrvačnosti k osám, které se používají v dynamice nebo při výpočtu kinetické energie. 

Obecně u všech těchto výpočtů platí, že pokud je oblast homogenní (má konstantní hustotu) tak za hustotu dosazujeme jedničku.

Potřebuješ si spočítat více příkladů na trojné integrály?