• Všechny aplikace - výpočet objemu, hmotnosti, statických momentů k rovinám, poloha těžiště a momenty setrvačnosti k osám
  • Ve druhém videu si provedeme úplný výpočet momentu setrvačnosti koule k ose procházející jejím těžištěm.