• Mnohočlen (polynom) - jaká je jeho struktura a co obsahuje
  • Jak se určuje stupeň mnohočlenu a mají jeho členy svá označení?
  • Jak do mnohočlenů dosazovat za proměnné?
  • Jak můžeme mezi sebou mnohočleny sčítat a odčítat?