V těchto videích se podíváme na složitější funkce s absolutními hodnotami. Začneme kvadratickými a pak si dáme jednu lomenou a jednu s absolutní hodnotu v exponenciální funkci.

Ať už je zápis sebesložitější, postup je vždy stejný. Absolutní hodnoty svými nulovými body rozdělí definiční obor funkce na několik intervalů.

V těchto intervalech se kvůli aktivaci absolutních hodnot funkce chovají podle různých předpisů. Když tyto předpisy známe, tak pak je už pouze stačí zanést do grafu a máme hotovo.

Potřebuješ si spočítat více příkladů na funkce a jejich grafy?