goniometrie
  • Začneme tím, jak určovat podmínky, pro která x goniometrické výrazy dávají smysl
  • Pomocí goniometrických vzorců si ukážeme, jak výrazy zjednodušovat