OBSAH VIDEA

  • Jak poznat nevlastní integrál vlivem funkce od nevlastního integrálu vlivem meze?
  • Jak se používají jednostranné limity při výpočtu nevlastních integrálů?
  • Co je třeba udělat, abych mohl integrovat na intervalu s více body nespojitosti nebo nekonečnou mezí?