Jak funguje násobení mnohočlenů?

Násobení mnohočlenů je základním matematickým postupem, který se používá ke kombinaci a rozšiřování výrazů. Při násobení mnohočlenů se každý člen prvního mnohočlenu vynásobí každým členem druhého mnohočlenu a výsledky se sčítají. Ukažme si nejprve příklad čistě číselného násobení, které sice jsme schopni vyřešit daleko snadněji, ale ukážeme si na něm principy, které lze použt při násobení polynomů s proměnnou:

Násobení polynomů s proměnnou

Nyní se podívejme na příklady násobení mnohočlenů obsahujících proměnnou x. Vezměme si příklad s těmito dvěma dvoučleny

Jak můžeme vidět z těchto příkladů, násobení mnohočlenů je postup, ve kterém se každý člen prvního mnohočlenu vynásobí každým členem druhého mnohočlenu a výsledky se sčítají. Při násobení mnohočlenů s proměnnou x je důležité dodržovat pravidla pro násobení mocnin a řádu členů.

Dělení mnohočlenů

Dělení mnohočlenů se v mnohém podobá písemnému dělení čísel. Lze provádět tehdy, pokud má dělenec vyšší stupeň. Těžko se popisuje takto písemně, proto ti doporučuji podívat se na video 🙂

Potřebuješ si spočítat více příkladů z výrazů?