• Násobení mnohočlenů (roznásobování závorek) podle principu "každý s každým".
  • Dělení mnohočlenů - kdy je možné provést a jak funguje?