goniometrie
  • Ukážeme si, proč poměru dvou stran v pravoúhlém trojúhelníku vždy odpovídá pouze jeden úhel
  • Zadefinujeme si funkce sinus, cosinus, tangens a cotangens jako poměry přepony, protilehlé a přilehlé strany
  • Vysvětlíme si, jak s pomocí goniometrických funkcí určovat délky stran a velikosti úhlů
  • Výpočty provedeme i na kalkulačce, takže uvidíme, jaká tlačítka přesně zmáčknout