Substituce je metoda řešení rovnic. Dá se použít v situacích, kdy se v rovnici opakuje stejný výraz (popř. jeho modifikace). Takový výraz pak můžeme nahradit novou neznámou a celou rovnici s ní vyřešit. Výpočet si ukážeme na tomto příkladu bikvadratické rovnice.

Běžně jsme schopni řešit rovnice s druhou mocninou nad neznámou. Rovnici si můžeme zjednodušit tím, že x2 nahradíme novou neznámou.

Důležité je zmínit, že po použit substituce musejí z rovnice zmizet všechny původní neznámé x a nyní v ní musejí být pouze výrazy s novou neznámou a. Tato rovnice je kvadratická a tu už umíme řešit.

Kořeny aa2 ale nejsou kořeny původní rovnice. Ta totiž měla neznámou x. Musíme se vrátit k rovnici původní substituce.

Zajímavá je druhá větěv řešení, kdy substituce vyšla -5, ale protože a=x, tak neexistuje žádné x, které by se po umocnění rovnalo -5. Proto z této větve nevyjde žádný kořen.

Potřebuješ si spočítat více příkladů na rovnice?