goniometrie
  • Pomocí sinové a kosinové věty si ukážeme, jak určovat velikosti strana úhlů v obecných trojúhelnících.
  • Sinová věta - poměr délek stran se rovná poměru sinů protějších úhlů.
  • Kosinová věta - svazuje délky stran a cosinu úhlu, který svírají s protější stranou.