Analytická geometrie

OBSAH VIDEA

  • Jakým způsobem lze vypočítat odchylku dvou přímek v rovině, popř. v prostoru?
  • Jak je definovaná odchylka přímky a roviny a na co si dát pozor při jejím výpočtu.
  • Jednoduchý způsob určení odchylky dvou rovin zadaných obecnými rovnicemi.