Odchylky dvou přímek 

Pokud v analytické geometrii počítáme odchylky čehokoliv, musíme je počítat přes úhel vektorů. U přímek je odchylka vždy ostrý úhel (menší než 90 °). Pokud jsou obě přímky zadány parametricky, jejich odchylka bude počítána z úhlu směrových vektorů.

Pokud jsou obě zadány obecnou rovnicí, tak z ní jsme schopni odečíst normálové vektory a odchylku spočítat z nich. Pokud jsou přímky zadány různými typy rovnic, musíme je jednu z nich převést.

Odchylka přímky a roviny

Ta se počítá z úhlu normálového vektoru roviny a směrového vektoru přímky. Tento úhel ale nereprezentuje skutečnou odchylku, ta vzniká jako dopočet do 90 stupňů. Pokud bychom měli rovinu zadanou parametricky, budeme z ní muset dostat normálový vektor, např. pomocí determinantu.

Odchylka dvou rovin

Ta je ze všech nejjednodušší na výpočet. Počítá se jako úhel jejich normálových vektorů a je vždy menší než 90 stupňů.

Potřebuješ si spočítat více příkladů z analytické geometrie?