Funkce tangens a cotangens mají své funkce omezené asymptotami bez směrnice, protože některé body jsou vyloučeny z definičního oboru. Mezi těmito asymptotami se nacházají úseky funkcí, které jsou prosté (každá funkční hodnota je dosažitelná pouze jednou hodnotou x) a tyto úseky jsou proto vhodné k vytvoření inverzní funkce.

Funkce arcus tangens se vytváří z funkce tangens a to konkrétně z úseku od -π/2 do π/2. Obory hodnot a definiční obory jsou vůči funkci tangens prohozeny a proto má funkce arcus tangens obor hodnot od -π/2 do π/2 a definiční obor od -∞ do +∞.

Funkce arcus cotangens se vytváří z funkce cotangens a to konkrétně z úseku od 0 do π. Obory hodnot a definiční obory jsou vůči funkci cotangens prohozeny a proto má funkce arcus cotangens obor hodnot od 0 do π a definiční obor od -∞ do +∞.

Potřebuješ více příkladů na sinus, cosinus a další goniometrii?