OBSAH VIDEA

  • Jaká pravidla platí pro výběr jednotlivých typů substitucí?
  • Jak vypadají při volbě těchto substitucí členy dx, cos(x) a sin(x)?
  • Dva příklady na výpočet substituce typu t=sin(x) a t=cos(x).
  • V jakých případech je vhodná substituce tg(x) a univerzální substituce tg(x/2)?
  • Dva příklady na substituci tg(x) a tg(x/2), kdy si připomeneme práci s parciálními zlomky.

Potřebuješ si spočítat více příkladů na integrály?