Křivkový integrál prvního druhu

OBSAH VIDEA

  • Na jakém principu funguje křivkový integrál prvního druhu?
  • Jakými způsoby lze zapsat křivku a jak to ovlivní výpočet?
  • Jaký význam má ds u integrálu a jak jej převést na dx, případně na dt?
  • Jak se počítá křivkový integrál po úsečce?
  • Jak lze parametricky zapsat část kružnice a pak přes ni integrovat?