V tomto videu si uvedeme téma posloupností. Posloupnosti jsou sekvence čísel, u které závisí na pořadí. Jednotlivým číslům říkáme členy. Pokud v poslounosti změníte pořadí nějakého člene, tak už jde u jinou posloupnost. V posloupnosti se mohou nacházet čísla z různých číselných oborů, od přitozených až po reálná čísla.

 

Potřebuješ si spočítat více příkladů na posloupnosti?