Při vysvětlování grafů posloupností se můžeme odpíchnout od toho, co známe o grafech funkcí. Jedná se stále o grafy v kartézském pravoúhlém souřadnicovém systému s dvěma kolmými osami

Vodorovnou osu značíme n a vynášíme na ní pořadí členů. Svislou osu značíme an a na ni vynášíme hodnoty jednotlivých členů posloupnosti. Výsledkem grafu posloupnosti je tedy množina bodů, čímž se liší od grafů funkcí. Grafem funkcí jsou křivky.

Potřebuješ si spočítat více příkladů na posloupnosti?