Cyklometrické funkce jsou funkce inverzní k funkcím goniometrickým. Ptají se na to, jaký úhel musím do funkce dosadit, abych dostal zadanou hodnotu funkce sinus či cosinus.

Funkce sinus a cosinus nejsou prosté, tzn. neplatí, že funkční hodnoty lze dosáhnout pouze jednou hodnotou x. Proto se z obou funkcí musí vybrat prostý úsek. U funkce sinus jde o úsek -π/2 až +π/2, pro funkci cosinus jde o úsek od 0 do π. Pro tyto funkce platí stejná pravidla jako u jiných funkcí, když se vytváří funkce inverzní. Prohodí se hodnoty na osách x a y a výsledný graf je symetrický podle osy prvního a třetího kvadrantu.

Potřebuješ více příkladů na sinus, cosinus a další goniometrii?