Tečna a normála ke grafu funkce

derivace

OBSAH VIDEA

  • Jaká je souvislost mezi tečnou grafu funkce a derivací?
  • Jak sestavit rovnici tečny v daném bodě funkce?
  • Sestavení rovnice normály pomocí vzorce i přes přímku kolmou na tečnu.