Absolutní a relativní konvergence

OBSAH VIDEA

  • Jaké jsou výhody Fourierových řad a jakým způsobem aproximují funkce?
  • Jaký je postup výpočtu koeficientů u funkcí sinus a kosinus?