OBSAH VIDEA

  • V čem spočívá princip absolutní a relativní konvergence?
  • Která z těchto konvergencí je silnější než ta druhá?

Chceš více příkladů z nekonečných řad ZDARMA?