Dvojný integrál

OBSAH VIDEA

  • Jak vypočítat dvojný integrál postupným integrováním podle jednotlivých proměnných?
  • Geometrická interpretace dvojného integrálu - objem tělesa pod plochou.
  • Integrování na obdélníkové oblasti.