OBSAH VIDEA

  • Rozdíl mezi homogenní a nehomogenní diferenciální rovnicí.
  • Variace konstant - princip a názorný příklad.

Chceš více příkladů z diferenciálních rovnic ZDARMA?