OBSAH VIDEA

  • Jaký je vztah směrové derivace a gradientu?
  • Jak se směrová derivace počítá a proč potřebuji umět spočítat jednotkový vektor daného směru?
  • Jaký je grafický význam směrové derivace?