OBSAH VIDEA

  • Jak postupovat u oblastí, které jsou ohraničeny několika nekonstantními funkcemi?
  • Jak se hledají průsečíky těchto funkcí?
  • Jak rozdělit takovou oblast, aby se dala integrace provést?

Chceš více příkladů z dvojných integrálů ZDARMA?