• Aplikace křivkového integrálu prvního druhu v rovině - délka a hmotnost křivky, poloha těžiště a statické momenty k osám.
  • Aplikace křivkového integrálu druhého druhu v rovině - práce síly po křivce a velikost uzavřené plochy.
  • Aplikace křivkového integrálu v prostoru - délka a hmotnost křivky, statické momenty k rovinám a osám, poloha těžiště a velikost válcové plochy.

Potřebuješ si spočítat více příkladů na křivkové integrály?