goniometrie
  • Definujeme si funkce sinus a cosinus na jednotkové kružnici
  • Pochopíme, jak můžeme určit hodnoty goniometrických funkcí pro úhly mezi 90 a 360 stupni
  • Ukážeme si grafy funkcí sinus a cosinus a popíšeme si jejich vlastnosti