• Definujeme si funkce sinus a cosinus na jednotkové kružnici
  • Pochopíme, jak můžeme určit hodnoty goniometrických funkcí pro úhly mezi 90 a 360 stupni
  • Ukážeme si grafy funkcí sinus a cosinus a popíšeme si jejich vlastnosti

Potřebuješ více příkladů na sinus, cosinus a další goniometrii?