Operace s vektory - sčítání, odčítání a násobení číslem

  • Jak provádět sčítání a odčítání dvou vektorů v rovině nebo v prostoru?
  • Co pro vektor znamená, když jej vynásobíme číslem?
  • Jak se tyto operace dají provést graficky?

Potřebuješ si spočítat více příkladů z analytické geometrie?