OBSAH VIDEA

  • Pomocí jakých souřadnic popisuje sférický systém polohu bodu v prostoru?
  • Jakým způsobem lze převést sférické souřadnice na kartézské?
  • Jaký je rozdíl mezi "poloměrem" u sférických a u válcových souřadnic?