Diferenciál a Taylorův polynom

derivace

OBSAH VIDEA

  • Diferenciál - aproximace pomocí přírůstku funkční hodnoty na tečně. Princip, použití a jeho omezení.
  • Taylorův polynom - jak s jeho pomocí aproximovat hodnotu funkce v bodě.