V tomto videu ti vysvětlím, jak nepřímá úměra funguje, jak s ní počítat a ukážu ti příklady veličin, které spolu závisejí nepřímo úměrně.

Co je to nepřímá úměra?

Neřímá úměra je typ závislosti dvou veličin, kdy kolikrát se zvětší jedna veličina, tak tolikrát přesně se zmenší druhá veličina. A platí to i naopak - kolikrát se jedna veličina zmenší, tolikrát se druhá veličina zvětší.

Nepřímá úměra se zjednodušeně objevuje v situacích, kdy máte konečně množství něčeho, co potom různě rozdělujete. Např. práce a pracovníci a čas. Pokud máte konečné množství práce (dřevo na nasekání, byty na vymalování, zásilky k zabalení atd.) tak pokud tuto práci přidělíte více pracovníkům, bude její vykonání trvat menší čas. A obráceně - pokud se množství pracovníků sníží, tak doba k vykonání práce naroste.

Tomu také odpovídá předpis nepřímé úměry - 

kde koeficient k odpovídá konečnému množství nějaké veličiny (v našem případě práce), kterou dělíme mezi x (zde pracovníci) a y může představovat čas. Pokud pospojujeme body této závislosti dostaneme hyperobolu - křivku, které se přibližuje osám souřadnicového systému, ale nikdy je neprotne.

To je dáno tím, že i kdybych práci přidělili obrovskému množství pracovníků, vždy bude trvat nějaký čas, který tím pádem nebude nulový. Osu y graf neprotne proto, že nemůžeš dosadit nulu do jmenovatele - v našem případě práci nemůže vykonávat nula pracovníků.

Potřebuješ si spočítat více příkladů z procent, trojčlenky a zlomků?