OBSAH VIDEA

  • Existují vzorce na integrály součtu, podílu, rozdílu a součinu funkcí?
  • Jaká pravidla platí pro integraci součinu funkcí a konstant?
  • Ukáži ti úpravy, které ti usnadní integraci (vytýkání, mocnění, roznásobování)...

Potřebuješ si spočítat více příkladů na integrály?