• Ukážeme si, jak jsou funkce tangens a cotangens definované na jednotkové kružnici
  • Zjistíme, proč nejsou pro některé úhly tyto funkce definované
  • Zakreslíme si grafy funkcí tangens a cotangens a zmíníme jejich vlastnosti

Potřebuješ více příkladů na sinus, cosinus a další goniometrii?