Pohled na strany rovnic jako na funkce

Každé grafické řešení rovnic (i nerovnic) stojí na tom, že se na rovnici dívám jako na rovnost dvou funkcí, jejichž zápisy stojí na levé a pravé straně rovnice. Pokud bychom měli rovnici 

tak, vyřešit ji početně by bylo velmi snadné. Pojďme ale na grafiku. Každou ze stran rovnic si představíme jako funkci

Když tyto funkce, které mají tvar přímky, zakreslíme do grafu, tak hledáme jejich průsečíky. V tomto bodě máme jistotu, že při dosazení daného x dostaneme stejnou hodnotu pro obě dvě strany rovnice. 

Pokud najdeme jeden průsečík, máme situaci s jedním kořenem rovnice. Pokud jsou přímky rovnoběžné a nikde se neprotínají, tak rovnice nemá řešení. Pokud jsou přímky shodné, pak je průsečíků a tím pádem i řešení nekonečně mnoho.

Potřebuješ si spočítat více příkladů na rovnice?