• Co je to normovaný tvar mnohočlenu a proč se nám u Hornerova schématu hodí?
  • Jak Hornerovo schéma funguje a jak poznat, dané číslo je kořenem mnohočlenu?
  • Jak si z nepřeberného množství čísel vybrat ta vhodná pro dosazení?

Potřebuješ si spočítat více příkladů z výrazů?