OBSAH VIDEA

  • Jak se vypořádat s integrační oblastí, jejíž tvar vychází z kruhu, ale nemá střed v počátku souřadnicového systému?
  • Jak se zde mění Jakobián?
  • Vypočítáme si příklad s nekonstantními polárními mezemi, kdy je oblast ohraničena kružnicí a přímkou.

Chceš více příkladů z dvojných integrálů ZDARMA?