OBSAH VIDEA

  • Jaké mám možnosti integrovat, pokud integruji racionální lomenou funkci?
  • Integrace zlomku, kdy v čitateli je derivace jmenovatele - výhody vzorce a jeho použití
  • V jakých situacích mi pomůže úprava zlomků pomocí dělení polynomů a jak se provádí?