Integrace lomených funkcí substitucí vedoucí na arctg x

OBSAH VIDEA

  • Jak integrovat zlomky s nerozložitelným kvadratickým trojčlenem ve jmenovateli?
  • Jak poznat, že se jmenovatel nedá dále rozložit do závorek?
  • Jaké úpravy a substituce mám použít, abych zlomek mohl zintegrovat?