Objemy rotačních těles pomocí integrace

OBSAH VIDEA

  • Jakým způsobem lze využít vlastností integrálů k výpočtu objemu těles, které vzniknou rotací křivky kolem osy x?
  • Odvodíme si vzorec, se kterým tyto objemy spočítáme.
  • Vypočítáme si objem tělesa, které vznikne rotací úsečky - komolého kužele.