Existují elementární funkce jako např. y=x, y=x2, y=2x. Tyto funkce nejsou svou strukturou složité a po dosazení konkrétní hodnoty x máme celkem rychle spočítanou hodnotu y.

Logika složených funkcí

Už podle názvu kapitoly víme, že budeme skládat funkce dohromady. Základní princip je takový, že máme funkci f(x)které místo její proměnné x vložíme celou další g(x)Když si např. vezmeme funkce

tak pokud chceme vložit funkci g(x) do funkce f(x)tak výsledná funkce bude označena a zapsána takto

Tento zápis nám říká, funkce je proměnnou funkce f. Funkci g pak nazýváme vnitřní funkcí a funkci vnější funkcí. Funkce také ale můžeme složit obráceně. 

Pokud budete potřebovat praktičtější příklad, tak ve videu se podíváme na skládání funkcí v příkladu na sázení brambor.

Potřebuješ si spočítat více příkladů na funkce a jejich grafy?